IMG_4080

Clinic, Kungsör dag 2

Dagen inleddes med fantastiska Siv Svendsen som förläste om MOTIVATION.

Siv är en instruktör som jag stengillar, har haft förmånen att vara åhörare och deltagare på flertal av hennes kurser och hon håller sig till samma tänk, MEN utvecklar sig hela tiden inom det! Det tycker jag är fantastiskt, hon fortsätter vara nyfiken på hundens träning :-)

Siv började med att ställa två frågor:
- Vad motiverar hunden att vara fokuserad?
- Vad motiverar föraren att vara fokusera?
Sivs erfarenhet säger att när träningen går bra, vill man göra mer av den! 
Siv använder leken för att få fram olika modus i hunden och hon använder olika leksaker för olika känslor hos hunden. Det mesta går att lösa med lek, d.v.s är föraren nervös? Lek med hunden och få ur dig lite av "nerverna" och är hunden känslig? Lek med den för att få den att fokusera och slå ut miljön runtomkring. Ju roligare hunden tycker det är, ju mer engagemang kommer Du få från den. Kör många korta pass, så hunden orkar vara engagerad hela tiden. En fingervisning i leken är:
- en hund med motivation så avdramatisera leken.
- en hund med lite otivation så dramatisera leken.
Ju mer engagerad Du är i träningen, ju mer engagerad är hunden!

Pedagogiska Siv visade med legobitar att ju bredare grund man lägger ju lättare är det att få det stabilt och få till övningarna. Bygger man fort och på höjden, kan det bli bra, men om det rasar så är det svårt att bygga upp det på nytt. Utvecklingen går snabbt om Du bygger ett torn, men det blir inte speciellt stabilt.

 Lär in övningar och när hunden kan dem, ta in dem i en nya miljö. När Du har en valp, ta med den på många nya ställen och träna på ingångar på planen. Så fort den tar kontakt med Dig, belöna massor! Så när Ni kommer till en nya miljö = tävling så ska den vara så stensäker på att det är kontakt Du vill ha, för det är det den har lärt sig i alla miljöer.

Hur vill vi ha hunden mellan momenten? Belöna transporterna. Lägg stor vikt och massor, massor av belöningar vid ingångar på planen och mellan momenten. Ju tidigare Du börjar med att tävlingsträna med valpen ju lättare kommer det bli framöver (rätt så självklart, men varför gör vi inte det mer?) Exempel på det kan vara publik, ringband, tävlingsledare/ domare som går efter ekipaget. Bygg tävlingsträningen bit för bit.

Ferri och jag fick den stora äran att gå in och visa hur vi jobbar mellan momenten. Väldigt roligt och inte nervöst, men man vill ju alltid prestera. Ferri var inte så brydd i att det satt 50 personer och tittade på henne. Detta är jag så nöjd med, sedan att det vart missar i momenten kan jag leva med, men hennes attityd att vilja vara med mig gav mig masor av information och bekräftelse inför fortsatt träning!

Tänk på vart Du belönar i momentet och vart Du belönade senast, så hunden inte misstror Dig eller tappar lusten att utföra momenten/ fortsätta jobba, för att belöningen inte kom där den alltid annars brukar komma. Hunden ska ha lika stora värderingar i hela momentet och förväntan på belöning. Siv definerar att en kedja är att hunden ska göra mer än en sak innan belöning. Tänk som ett lapptäcke i kedjan, lapparna är övningar och sömmarna är transporter, tillsammans blir de ett helt täcke. Ju längre hunden går i en kedja, ju längre kommer belöningen att vara på Sivs sätt. En kedja som är en minut ska resultera i en belöning som är en minut lång, detsamma med en 10 minuter lång kedja, den ska resutera i en 10 minuter lång belöning! Belöningen är bensin för nästa kedja, tankar du lite, får du lite tillbaka och kommer en kortare sträcka innan soppatorsk, men vid mer tankning kan Du komma fram till ditt mål. Träna så att övningarna blir bättre nästa gång, då vet du att du har fungerande metod och belöning.

Sätt upp mål i din träning, har du inte mål, det vill säga vet vart du ska, så spelar det ingen roll hur man tränar eller hur fria följet ser ut. Siv uppger att hennes mål ska få igång hennes känslor, t.ex. att någon säger till henne: "det där kommer Du aldrig att klara", då jävlar ska ni få se..., då kommer SIV ;-)

Vad driver gör dig motiverad? Siv sa att något som får henne motiverad att föra träningsdagbok är att hon älskar att köpa nya anteckningsblock, pennor och leksaker. Hon skriver oftast inte ur sina böcker, men  hons kriver ungefär hälften och sedan köper hon en ny, men det må så vara ;-)

En av de mest värdefulla meningarna Siv sa idag och som fick mig att tänka till var, att om jag blir skadad imorgon eller något som gör att jag aldrig mer kommer kunna träna hund, så ska jag aldrig ångra att jag inte tränade mer, gjorde mer och vågade mer med min hund <3 WOW!!

Vissa hundtränare/ personer blir mer motiverade vid tidspress, t.ex. du har en skoluppgift som ska lämnas in och du har tre veckor på dig, men du är som mest kreativ och engagerad kvällen innan, känns det igen? Jag gör det iallafall. Lär känna dig själv och sätt upp tidsramar för Dig själv och se till att de uppfylls. Blir det fel, så har jag iallafall lärt mig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vissa personer vågar aldrig gå över gränserna, vad kan hända om man går över gränsen? Det kan bli katastrof eller skitbra! Men det vet Du inte om Du aldrig korsar gärnsen och nästa gång Du står vid gränsen så har Du ju med Dig erfarenheten om tidigare gränsöverskridningar. Blir det fel? Det gör inget, men om det blir fel två gånger pröva något annat!

Något som var nytt för mig är Sivs kreativitetsövningar. Det går ut på att om maa stöter på ett problem, sätt dig ner och skriv ner precis ALLT, hur dumt det än är, som kanske kan lösa problemet. 

Har Du problem i något moment, ställ dig frågan, kan Du hitta andra situationer som likanar den som är ett problem?
T.ex:
- stegen --> hoppar sista pinnen. Lösning, använd det i en trapp istället.
- skall --> sitter inte still. Lösning, ha hunden på en pilatseboll så den måste vara stilla.
- 3-apporten --> hunden skippar sändandekonen. Lösning släng ut leksaker och lär den att springa fort med störning och kasta leksak istället för apporten.
- Apportupptag --> hunden vänder inte direkt efter upptag. Lösning, lär hunden att gå runt apporten innan upptaget.

VIKTIGT: Om Du börjar hitta ursäkter för att inte träna, se över dina mål!

När vi tränar hunden vill vi hela tiden att hunden blir bättre, viktigt att även fokusera på det som redan är bra, ack så viktigt!! Försök att se det positiva i alla situationer, det kommer att sprida sig och likadant om Du tänker negativt, Du väljer vad Du vill tänka! Ju fler positiva saker Du fokuserar på, ju fler positiva saker kommer att ske!

Som sagt, Siv är Siv och hon är fantastisk sprudlande och inspirerande! Är glad att jag kommit in i Siv-klanen ;-)

Eftermiddagen så var det Carin Bengtsson och Maria Brandel som föreläste om:
ATT LYCKAS PÅ TÄVLING- tur eller träning?

Detta är en föreläsning som jag sett fram emot MYCKET! Carin hade en föreläsning på clinicen för två år seda och jag kunde inte gå... (var liksom på smekmånad... ;-)) och jag stengillar Carin som person och jag ville verkligen maxa ut föreläsningen! Maria och Carin kompletterade varandra mycket väl! Två hundtränare och förare som haft stora framgångar på tävlingar och mästerskap. Så intressant att få hör vad de kan lära oss! Ursäkta för de bristfälliga anteckningarna, men jag satt med STORA ÖRON och bara lyssnade, tänkte och analyserade!

De bägge inledde föreläsningen med en liten sketch, där Maria blev inropad och var totalt oförberedd och hade noll koll på planen vad det gällde momentförberedelser och pratade med domaren! Skrattade så jag grät, känner igen beteendet som jag stött på på tävling som tävlande, funktionär och domare. I denna sketch är det roligt, i verkligheten tycker jag synd om hunden!!

Maria och Carin sa sedan: "att lyckas påtävling är att få ut lika mycket som på träning". Och så sant det är, du kan ALDRIG förvänta dig att hunden ska prestera bättre på tävling än på träning!
De tävlingstränar för att stärka hundens svaga och starka sidor. Och de ställde sig frågande till varför inte fler tävlingstränar, det borde vara lång kö till de tävlingsträningar som finns!

Få hundtränare/ förare är förunnat att behålla känslan för hunden, hundträningen och strukturten är svårt. Det är en svår balans .

De områden som Maria och Carin pratade om för att lyckas på tävling är:
- mål
- förberedelser
- kost och hälsa
- träningens delar
- tävlingsträning
- plan-do-check- act

MÅL:
- se resan som en kul grej, att orka tugga sig genom uppförsbackarna.
- Vad har du för mål och vad har du för motivation?
  * utföra uppgifterna fram till målet
- Typer av mål:
  * attityd och aktivitet på planen
- Sätta mål:
  * ha rätt förutsättnigar, t.ex. realistiska i förhållande till ditt liv, småbarn, sjukdom, jobb, o.s.v.
  * målbilder, både för hund och för förare
- Ha en plan och strategi för att nå målen: 
  * målen ska vara kontrollerbara- ej beroende av andra (t.ex. domare, andra tävlande o.s.v.)
  * man kan absolut ändra målen om de är för högt satta i förhålande till tidsaspekten
  * målet är att stärka självförtroendet hos hunden och föraren.
  * målet är en riktning i vilken ni ska röra Er.
- Utvärdering: 
  * varför vill Du ha det målet?
  * vad är syftet med målet?
  * vad vill du uppnå med målet?

En av de viktigaste meningarna på hela helgen:
ETT MÅL UTAN EN PLAN ÄR BARA EN DRÖM
 
Har Du svårt att hinna träna?
- träna på rätt delar, gör en styrlista över vad Du behöver träna på. Om det blir många saker kommer utvecklingen att ske långsamt.
- gör en priolista, det man tränatr mycket på blir bättre.Tänk även på att hur en domare dömer när Du gör priolistan, det ska löna sig på tävling.
- Utvärdera din priolista efter 3-4 veckor, har du inte fått väntat reslutat? Ändra i träningen!
- gör en ny priolista!

FÖRBEREDELSER:
- Praktiska, t.ex. träna hunden på att bo borta.
- Rutiner, föraren ska ha rutiner för att vara beredd på de olika delaran, t.ex. packa väskan likadant varje gång, träning som tävling. Ha tävlingsmässiga rutiner, momentrutiner som hjälper hunden i aktivitetsnivån. t.ex:
  * var konsekevent med momentrutinerna från start, börja med stora rutiner och minska ner dem. 
  * hunden ska veta exakt vad som kommer
  *  det kan vara ord och hndlingar
  * blick och/eller ord
Carin sa att detta är kanske mest för förarens skull, men hon vågar inte chansa utan dem. 
  * om hunden svarar på momentrutinen, men svarar fel, då ha rman gått för fort fram, tänk på att det är jobbigt med ominlärning, så stegra gradvis.
 * har man trappat ner momentrutinerna kan man alltid gå tillbaka till de stora rutinerna om hunden behöver det. Träna på att se när de större rutinerna behövs. 
  * tränar mycket på att hunden ska lyckas på första försöket.
  * behöver vi gasa, bromsa eller mer koncentration? Detta styrs av momentrutinerna och belöningarna.
  * momentrutinerna ska sitta i ryggmärgen.
- Belöningar
  * hunden ska uppleva det som en belöning och inte en bestraffning
  * belöningen ska fungera överallt, på tävling och på träning.
 * det ska vara genuin uppskattning till hunden.
  * hunden ska veta att det kommer en belöning, det gäller bara att vara uthållig.
- Miljö
  * viktigt med miljöträning, hunden ska känna igen alla miljöer som den kommer till, te.x. trånga utrymmen, höga ljud, lek i nya miljöer för träning och lika viktigt, lär hunden att koppla av i nya miljöer.
  * det är en stor skillnad på att vara inomhus och utomhus, men hunden ska känna igen sig vilket underlag den än kommer till. 
  * passa på¨att tävlingstrna i nya miljöer genom att leka med hunden. Lägg ribban skitlågt i början och öka sedan. Tävlingsträning är inlärning och kontollera vilka faktorer finns det i denna miljö? t.ex. regn påplåttak, fönster och skumt underlag.
- Störning (naturliga)
  * okänd tävlingsledare och domare
  *  utrustning --> hunden ska känna igen allt, från tejpbitar till apporter.
  * väder
  * ljud
Gör allt för att lyckas genom att optimera!
För att få variation i träningen ha 10 olika uppsättningar med apporter, då är du förberedd. Om det kommer en 11:e uppsättning så fine, du har gjort allt för att optimera. Ju mer man tränar, ju mer natrurligt blir det. försök att få med en tävloingsmässig störnig vid varje träningspass. Ta del för del och tänk på att störningen måste upplevas som positiv.
Den mentala bubblan
- Fokus
- Koncentration
- Självförtroende
- Inre och yttre faktorer, känslor får inte komma in.
- Individuellt hur man "hamnar" i den mentala bubblan.
Hitta din bubbla först och bjud sedan in hunden i den. Träna först själv i din mentala bubbla, det vill säga, torrgå. Det ska inte nötas på din hunds självförtroende om du inte klarar av att vara i bubblan. Jag som tränare och förare bestämmer när jag kliver ur och i bubblan, ha en på och av knapp i bubblan. Viktigt är att man inte får gå upp så i sin bubbla att man glömmer sin hund. Lär känna dig själv och veta när Du ska gå in i bubblan, t.ex. dagen innan, på gruppmomenten? 

KOST OCH HÄLSA:
- orka ha fokus och koncentration
- kondition på föraren
- matvanor, pröva inget nytt som gör att du får magknip, utan se till att du har rätt förutsättningar för att inte vara trött och grinig.
- teamet

TRÄNINGENS DELAR:
- Grund, tex. följsamhet för fria följet, bakdelskontroll och position (var ska hunden hålla sitt huvud?) Grunden är en förutsättning, olika delar väger olika tungt i förhållande till hur lång tid det är till tävling, t.ex. helhet/ detaljer vs detaljer/ moment. 
- Detalj/ moment, det är lätt att fastna i detlajer och momenten.
- Helhet/ kedja. Helhet är hela moment och kunna göra detaljer ihopsdatta i moment.
- Tävlingsträning, t.ex. uppvärmning  på en annan plan och gå en och gör ett fritt följ med kommendering.
- Ha en balans mellan att tänka och träna, hos oss förare.

TÄVLINGSTRÄNING
- Vad menar vi egentligen med tävlingsträning? Kommendering, ny miljö, nya rutiner, inga belöningar, krav, nervös förare... Hunden ska tänka "en helt vanlig dag på jobbet" och om alla delar är tränade med vanlig förarre så är skillnaden mellan träning och tävling inte så stor.
- När ska man starta tävlingsträningen? Helst igår... 
  * tänk över dina ambitioner
  * det ska vara en naturlig del i träningen
  * när?
  * moment och delar
  * hur utvecklar man med en rutinerad hund? Gå hela tiden vidare i träningen, ändra på saker i hundens omgivning.
  * gasa och bromsa, hur kan du få hunden i rätt aktivitetsnivå? Innan momentet, under momentet och efter momentet? Växla mellan gas och broms och ha ständig koll. Och det tåls att sägas igen, även om man VET det så går det på röven ibland ändå, ingen hund behöver bara bromsas eller bara gasas, någon gång kommer det slå över och det måste man hinna se och det är svårt, för vi blir hemmablinda.
* säkert, enkelt och uthållighet. Detta inkluderar förberedelser, one-by-one övningar där du får svar på vad kan din hund på första försöket? Detta ger mycker information om den fortsatta träningen. Se till att Ni, nästa gång, inte har samma fel och om det blir fel, så ska det vara nya fel. Detaljträning handlar mycket om upprepningar, one-by-one handlar om en chans. Var klar med vad ett misstag i one-by-one övningar är för dig?
  * bli bättre än bra med överträning som ska vara en utvecklande process, ha roligt med det och gör det inte för svårt. Lägg på en eller två dimensioner till på träning, våga utmana ditt team. Detta ska göras för att få säkrare moment, vara bättre förberedd på tävlingsmässig situation och få ännu roligare träning.

PLAN-DO-CHECK-ACT:
Detta ska vara som ett snurrande hjul med välsmorda kugghjul.
Detta är den del i föreläsningen som var extra extra intressant och egentligen väldigt logiskt, men ändå svårt att hänga med! Om man ibland tycker att man själv är nördig, är det ingenting järmfört med Carin och Maria och ärligt talat, jag skulle vilja nörda så, men det kommer krävas mycket träning.
 - Planera inför tävling.
  * Planera med kvalitét
  * Planen ska vara effektiv
  * Planen ska innehålla en målsättning för tävlingen.
  * Planen ska innehålla förberedelser
  * Hur gör Du om Du har tävling om en månad?
- Do = tävlingsdagen
  * Här får vi svar på om vi haft kvalité i tävlingen
- Check
  * Når Du upp till dina mål? Här rekommenderade Carin och Maria att ha uppgiftsmål, inte resultatmål då dessa är beroende av andra.tex. domare, andra tävlande. 
  * Ha fullt fokus på det du kan kontrollera
  * Ha en taktik på tävlingen, försök se svårigheterna som du kanske kan se själv eller som ekipagen innan dig visar. 
- Act
  * Utvärdera träningen, tävlingsträningen, tävlingen och dra lärdomar av de olika delarna. Tänk på att utvärderingen blir planeringen för nästa träning. 

Som sagt,  detta är inget som Carin och Maria kommit fram till över en natt, utan de har testat och utvärderat. Är otroligt imponerad av dessa två hundförare som uppnått stora meriter och Maria som har hållit på väldigt länge med detta och vill fortfarnde utveckla sig, snacka om drivkraft! Carin imponerar stort på mig då hon har gjort 10 stycken elittävlingar och det har resulterat i två SM-silver och ett SM guld och hon har alltid vara bästa svenska ekipage på alla stora mästerskap när de tävlat i landslaget. Imponerande, minst sagt! Och vi har bara fått en liten insyn i Carina värld. 

Hoppas Ni fått en bra läsning och även om detta är ett långt inlägg, så kan jag säga att jag har bara skalat lite på toppen av isberget. Så mycket bra inputs jag fått i helgen! 

Ha det fint!

-

-